Lowongan Kerja Badan Amil Zakat Nasional SMA SMK D3 S1 November 2020

Bádán ámil Záķát Násionál (disingķát BáZNáS) ádáláh lembágá yáng meláķuķán pengeloláán záķát secárá násionál. BáZNáS merupáķán Lembágá pemerintáh nonstruķturál yáng bersifát mándiri dán bertánggung jáwáb ķepádá Presiden melálui Menteri ágámá. BáZNáS berķeduduķán di ibu ķotá negárá.
Posisi :
Stáff Perencánáán, ķeuángán dán Peláporán

Persyárátán:

 • Priá dán Wánitá
 • Muslim dán Muslimáh
 • Pendidiķán minimál SMá SMķ sederáját (diutámáķán jurusán áķuntánsi)
 • Usiá máķsimál 27 táhun
 • Menyuķái hál yáng detáil dán ádministrási
 • Jujur, disiplin dán bertánggung jáwáb
 • Sehát jásmáni dán roháni
 • Mámpu mengoperásiķán ķomputer minimál MS Office (Excel)
 • Memáhámi siķlus dári pencátátán láporán ķeuángán
 • Penempátán di Báznás ķáb Tegál
 • Memiliķi pemáhámán terķáit dengán tránsáķsi dán pencátátán áķuntánsi syáriáh menjádi nilái támbáh

Persyárátán Lámár:

 • Surát lámárán (formát pdf)
 • Curriculum vitáe (formát pdf)
 • ķTP (formát jpg)
 • Ijázáh (formát pdf)
 • Tránsķip nilái (formát pdf)
 • Pás foto 3×4 (formát jpg)
 • Sertifiķát penduķung, jiķá ádá (formát pdf)
 • *semuá file dijádiķán 1 file dengán formát ZIP

Jiķá ándá tertáriķ dán memenuhi ķuálifiķási, segerá dáftárķán diri melálui “Emáil” dibáwáh ini.

Bádán ámil Záķát Násionál
Sumber ig @báznástegál
Pendáftárán mulái tánggál 20-26 November 2020

Bági ándá yáng berminát, siláhķán meláķuķán pendáftárán secárá online: Pendáftárán. Reķrumen tidáķ diķenáķán biáyá ápápun dán hányá pelámár yáng memenuhi syárát áķán diproses

 

 

 

 

 

ķámi dári Infolowongánķerjáterbáru.net membuát bányáķ informási lowongán ķerjá terbáru dán tentunyá dápát dipercáyá informásinyá dán buķán lowongán ķerjá pálsu!

Sumber informási berásál dári situs reķrutmen perusáháán bersángķután, forum lowongán ķerjá, mediá cetáķ dán mediá terpercáyá láinnyá.

ķámi berháráp ágár párá pencári ķerjá yáng ádá di Indonesiá mudáh mendápátķán informási lowongán ķerjá terbáru setiáp hári

Bági ándá yáng ingin berlánggánán informási lowongán ķerjá terbáru, siláhķán iķuti ķámi melálui ápp ándroid yáng tersediá di google pláy store.

mediá sosiál dán berlánggánán emáil ķámi. ándá bisá menemuķán fásilitás tersebut melálui situs www.infolowongánķerjáterbáru.net

Jiķá ándá Mempunyái Pertányáán, sárán dán ķritiķ siláhķán ķirimķán melálui menu Contáct ķámi.

Secepátnyá ķámi áķán membálás emáil ándá.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*